Portfolio (39/122)

< Prev Next >
People make their way to work in Agra, India on Monday, November 5, 2012. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick